Arborystyka

ARBORYSTYKA - PIELĘGNACJA

OCHRONA DRZEW

 

czyli wszelkie prace mające na celu poprawę stanu zdrowotnego drzew i ich siedliska oraz każde działania służące ochronie drzew i ich bezpośredniego środowiska:

  • zabiegi usuwanie posuszu, cięcia przyrodnicze i techniczne....
  • zabiegi poprawiające warunki glebowe (aeracja, nawożenie, poprawa struktury podłoża, nawadnianie...).
  • prace nad poprawą warunków środowiskowych (interwencje w wypadku wystąpienia szkodników lub chorób - zabiegi chemiczne i biologiczne).
  • Film z zawodów arborystycznych

Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne drzew począwszy od młodych drzew - materiału szkółkarskiego, aż do starodrzewu w szczególności drzew pomnikowych i drzew o walorach pomnikowych. Specjalizujemy się w wykonywaniu najtrudniejszych zabiegów pielęgnacyjnych, czy to w związku z usytuowaniem drzewa, czy też zakresu wymaganych czynności.

 

Dzięki stosowaniu najnowszych metod pielęgnacji możemy pochwalić się dużą skutecznością.

Prowadzimy wiele prac w obiektach zabytkowych, gdzie szczególnie wymagane są umiejętności i uprawnienia z tego zakresu.

Szkolenie załogi, stosowanie najnowszych metod pielęgnacji i stosowania specjalistycznego sprzętu jest priorytetem naszej firmy i zostało zauważone i docenione nadaniem naszemu przedsiębiorstwu wielorotnie tytułu:

Przedsiębiorstwo Fair Play.

Należymy do:

  • Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew w Kluczborku
  • Federacji Arborystów Polskich we Wrocławiu.
  • Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Terenów Zieleni i Architektów Krajobrazu "Zieleń Polska" w Krakowie członka ELCA.
« wstecz