EKO-PARK

Jesteśmy firmą rodzinną założoną w 1989 roku.

Do podstawowego zakresu naszej działalności należą:

 • rewaloryzacja zabytkowych zespołów zieleni,
 • całokształt prac związanych z budową i pielęgnacją terenów zieleni - zieleń komunalna, zieleń osiedlowa, zieleń przydrożna, zieleń przemysłowa, zieleń stadionowa,
 • pielęgnacja drzew ozdobnych,
 • pielęgnacja lub wycinka drzew trudnodostępnych (metodą linową),
 • pielęgnacja lasów komunalnych,
 • inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka drzewostanem,
 • prace projektowe, doradztwo i ekspertyzy,
 • komputerowa inwentaryzacja zieleni.
 • opinie arborystyczno-dendrologiczne z wykorzystaniem tomografu dźwiękowego PIKUS-3


Posiadamy w swych szeregach osoby z następującymi kwalifikacjami i uprawnieniami:

 • członka ICOMOS (Internacional Council on Monuments and Sites) Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków
 • rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie: - ochrona krajobrazu kulturowego w specjalizacji: założenia parkowe,
 • biegłego w zakresie ochrony przyrody,
 • podyplomowe studia z zakresu ochrony przyrody i ochrony krajobrazu,
 • kursy specjalistyczne Ministerstwa Kultury i Sztuki,
 • kursy III stopnia NOT z zakresu zieleni na terenach zurbanizowanych,
 • uprawnienia do stosowania metody zintegrowanej oceny statyki drzewa tzw. SIA Static Integrated Assessment,
 • kursy specjalistyczne z zakresu pielęgnacji drzew w Instytucie w Niemczech,
 • architekta krajobrazu - szereg znaczących projektów i realizacji.
 • inspektora nadzoru prac arborystycznych

 

Zatrudniamy także techników ogrodników i leśników. Posiadamy pilarzy z uprawnieniami i badaniami dopuszczającymi do prac na wysokościach ze sprzętem - ukończone kursy pielęgnacji drzew metodą linową (alpinistyczną).  

 

29 lat istnienia firmy na rynku owocowało szeregiem dużych (parki podworskie, zespoły pałacowo-parkowe, dzielnice miast, obiekty sportowe…), średnich (osiedla, ogrody i zieleń przy centrach handlowych…) i mniejszych realizacji nagrodzonych medalami, dyplomami oraz polecającymi referencjami. Jesteśmy również wielokrotnym laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Firma Fair Play.


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

 

 

                                                                

« wstecz