Tomograf PICUS 3

Nowa generacja diagnozy drzewa

Tomograf dźwiękowy PICUS - 3, który jest w naszym posiadaniu pomaga nam w stawianiu precyzyjniejszych wniosków-zaleceń co do kondycji fito-sanitarnej drzew. Prócz metod wizualnej oceny oraz metody SIA uzupełnia w kapitalny sposób ilość danych potrzebnych do postawienia "diagnozy". Tomograf  jest urządzeniem służącym do bezinwazyjnego wykrywania zgnilizn lub pustek w stojącym drzewie. Prędkość rozchodzenia się fali dźwiękowej w drewnie zależy od modułu elastyczności i samej gęstości drewna. PICUS bada prędkość rozchodzenia się dźwięku pomiędzy różnymi punktami na obwodzie pnia. Większość uszkodzeń i chorób powoduje ubytki, pustki i zgnilizny, które  redukują elastyczność i gęstość drewna...... dalej